Đầu kim

25,000 

Chì Làm Chân IC

800,000 

Vỉ 6S – 6SP

200,000 

Vỉ A10 Vàng

200,000 

Vỉ 5S Trắng

50,000 

Vỉ 6G – 6P Vàng

200,000 

Vỉ Đa Năng

200,000 

Vỉ 8G Trắng

50,000 

Vỉ 8G – 8P Vàng

200,000